loader image

Održan sastanak sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje i Službe za dualno obrazovanje PKS-a

Održan sastanak sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje i Službe za dualno obrazovanje PKS-a

logo-za-sajt

7. februar. 2023., Beograd – U Privrednoj komori Srbije (PKS) održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja Autoservisi Srbije (UASS).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale za grad Beograd, Vesna Živković Kostić, načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništvo i Dragana Povlenović, rukovodilac Službe Palilula kao i predstavnice Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS, Ivana Kovačević, rukovodilac Službe za edukaciju i Aleksandra Milićević, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje.

Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS istakla je da je upoznata sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage i da su u cilju iznalaženja rešenja problema sa kojim se suočavaju auto servisi u svom poslovanju na današnji sastanak pozvani predstavnici Nacinalne službe za zapošljavanje i  Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Vid Ninić i Aleksandra Đurišić iz UASS-a su predstavili aktuelne probleme sa kojima se suočavaju serviseri u svom poslovanju. Oni su posebno izdvojili pitanja nelojalne konkurencije i nedostatka kvalifikovanog kadra za koje smatraju da su uzročno posledično povezani. Serviseri su naglasili da je zbog poslovanje ogromnog broja nelegalnih autoservisa na gubitku pre svega država, te da im u tom kontekstu nije jasno zašto se do sada nije intenzivnije radilo na rešavanju ovog pitanja. Takođe, serviseri su uvereni da su kolege koje posluju nelegalno i izvan radara inspekcija doprinele gubitku poverenja u struku i smanjenom interesovanju za bavljenjem zanatima. Njihov uticaj na cene rada servisera u malim sredinama doprineo je odlasku najboljih majstora na rad u velike gradove ili inostranstvo. Zbog toga serviseri smatraju da se država i inspekcije moraju mnogo ozbiljnije baviti ovom temom, jer je sada već svima očigledan nedostatak kvalifikovanog kadra u serviserskoj branši.

Što se tiče Zakona o dualnom obrazovanju, serviseri ističu da je dobro je to stavljeno u zakonske okvire, ali su istakli da, nažalost, školski sistem sam po sebi ne može da odgovori potrebama tržišta, te da deca ne dobijaju adekvatan trenažni proces. Naglasili su da se u autoindustriji novine dešavaju na dnevnom nivou i da sadašnja obuka đaka za servisiranje vozila, zasnovana na starim programima i neadekvatnom broju časova praktične nastave , jednostavno ne parira stanju u branši. Poručili su da su spremni da se još aktivnije uključe u trenažni proces i ulože dodatne napore kako bi nam iz škola izlazili đaci sa mnogo više znanja o ovoj kompleksnoj materiji.

Sastanku nisu prisustvovali predstavnici inspekcija za Grad Beograd, mada je bilo najavljeno. Gospođa Simanić je obećala da će biti upriličen još jedan sastanak samo za servisere i predstavnike inspekcija, a tema sastanka biće nelojalna konkurencija u branši, uticaj na struku i načini kako da se ti serviseri podrže da uđu u legalne tokove.

Serviseri su zamolili da sastanku prisustvuju i predstavnici Inspekcije za zaštitu životne sredine, koja od novembra prošle godine vrši intenzivan inspekcijski nadzor legalnih servisera. Predstavnici Udruženja istakli su da poštovanje Zakona o zaštiti životne sredine predstavlja izazov za njih, ali da se ipak izuzetno trude da taj deo svog poslovanja urede u skladu sa Zakonom. Ipak, istakla je Đurišić, javlja se opravdani revolt legalnih servisera koji često ističu da njihove komšije, koje se nelegalno bave servisiranjem vozila inspekcije ne posećuju, niti ih pitaju gde završava opasan otpad (ulje, antifriz, filteri…) iz njihovih autoservisa.

Vesna Živković Kostić iz NSZ-a istakla je da će ubuduće više informisati predstavnike servisera o programima podrške za zapošljavanje, te da smatra da bi ovi podsticaji mogli doprineti odluci nelegalnih servisera da se uključe u legalne tokove.

Zaključak je da će se organizovati novi sastanak sa predstavnicima inspekcija.