loader image

Prijave za izradu BESPLATNOG Plana upravljanja otpadom

Poštovane kolege,

Prema Zakonu o upravljanju otpadom dužni smo da imamo Plan upravljanja otpadom. Izrada ovog plana je besplatna za sve članove Udruženja, uz uslov da su izmirili članarinu u Udruženju za tekuću godinu.

Procedira za prijavu je sledeća:

  1. POPUNJAVANJE ONLINE FORMULARA KOJI SE NALAZI OVDE (klik na link):
  2. POPUNJAVANJE OBRAZACA KOJE ŠALJETE MAJI BEČELIĆ ZA IZRADU SAMOG PLANA

 

Dokumenta koja se šalju Maji Bečelić (Eko konsalting plus): 

a) Izvod (rešenje) iz APR-a (nije bitan datum);

b) Popunjena Izjava o količinama; 

c) Popunjena Odluka o imenovanju odgovornog lica za upravnjanje otpadom

Obrazac za preuzimanje 1 (klik na link za preuzimanje): Izjava o količinama

Obrazac za preuzimanje 2 (klik na link za preuzimanje): Odluka o imenovanju odgovornog lica za upravljanje otpadom

Zamolićemo da odštampate, popunite, potpišete, pečatirate obrasce i pošaljete ih (fotografija, skenirano) na sledeću adresu:

ekokonsaltingplus@gmail.com

Ukoliko neka vrsta otpada postoji kod vas na lokaciji, a nije navedena u dokumentu, slobodno dopišite.

Izjavu popunjavate tako što navedete otprilike količinu otpada koja se javlja kod vas.

Za otpade koje trenutno nemate ili ih niste imali možete da napišete – povremeno, retko, ponekad…

Ukoliko su potrebne dodatne informacije, menadžeri Udruženja su na raspolaganju.