loader image

Magacin opasog otpada, nalepnice za obeležavanje otpada i tabele o dnevnoj evidenciji (DEO1)

Poštovani serviseri, slede informacije o tome kako treba da izgleda i bude obeležen magacin opasnog otpada. Sa Na dnu teksta ćemo ostaviti dokumentaciju za preuzimanje:

 • Nalepnice za obeležavanje otpada (opasnog i neopasnog);
 • Uputstvo za voženje tabeča za dnevnu evidenciju;
 • Uputstvo za popunjavanje tabela dnevne evidencije (DEO1 obrazac).

Magacin opasnog otpada:

 • tečni otpadi se nalaze u ambalaži koja je na tankvani (posuda sa rešetkom);
 • ostali otpadi na paleti u odgovarajućoj ambalaži (sečeno bure, džak, kutija…);
 • pesak mora da bude u sklopu magacina opasnog otpada;
 • mora biti ograđen;
 • mora biti pod ključem;
 • mora biti zaštićen od atmosferskih uticaja- natkriven;
 • mora biti obeležen nalepnicom;
 • svi otpadi (opasni i neopasni) moraju biti obeleženi nalepnicama.

Potrebno je da svaki otpad bude obeležen – na ambalaži u kojoj se otpad nalazi ili iznad ukoliko je na paleti treba da se nalazi odgovarajuća nalepnica. Crvenom bojom u dokumentima koje ostavljamo je obeleženo šta treba da piše.

Ostavljamo i tabele dnevne evidencije koja se vodi za svaku vrstu otpada posebno i uputstvo za popunjavanje. Znači, ukoliko servis generiše ulje, krpe, papir i karton, gvožđe… treba da ima 4 excel dokumenta i taj isti excel koristi za celu godinu.

Članovi koji se ne snalaze sa popunjavanjem dnevnih evidencija neka Maji Bečelić, našoj konsultantkinji, pošalju stanje na 31.12.2022. i koliko trenutno imaju na stanju za svaku vrstu otpada posebno.

TABELA ZA VOĐENJE DNEVNE EVIDENCIJE O OTPADU – Preuzmite ovde –> DEO blanko