loader image

Nova ekonomija: Servisere auto-klima osam godina niko nije obavestio da moraju da imaju sertifikate

Nova ekonomija: Servisere auto-klima osam godina niko nije obavestio da moraju da imaju sertifikate

Izvor: Nova ekonomija

Autorka: Katarina Pantelić

Autoservisi ovih dana masovno sklanjaju stanice za servisiranje klima i prestaju da pružaju uslugu održavanja rashladnih sistema u vozilima, jer nemaju takozvani „Sertifikat B“, koji je u domaće propise uveden sada već davne 2016. godine, saopštilo je Udruženje autoservisi Srbije. 

Uredba koje se odnose na zaštitu vazduha i ozonskog omotača iz te godine je propisala da su individualni sertifikati obavezni (zbog rukovanja osetljivim materijama), a iako se ovim poslom do sada bavilo oko 15.000 ljudi – neophodne kvalifikacije ima svega 80 njih.

Prema rečima menadžerke UAS-a Aleksandra Đurišić trenutno mnogi serviseri obustavljaju servis klima u strahu od inspekcija i policije, ali i zbog nemogućnosti da kupe kontrolisane gasove.

„Ovo već utiče, a tek će uticati na vozače i uslove vožnje u letnjim mesecima. Trenutnu korist od svega ovoga imaju samo servisi koji rade na crno i oni koji na crno prodaju kontrolisane supstance. Ni jedne ni druge niko ne kontroliše, a u ovoj opštoj zbrci i jedni i drugi vide priliku. Nažalost, nedostatak kontrole nelegalnih servisa motiviše i legalne da odjavljuju svoje radionice“, navela je ona.

Iz Udruženja su podsetili da su uredbe donete 2016. godine predvidele da moraju imati zaposlena lica koja su prošla obuku za rukovanje kontrolisanim gasovima i poseduju Sertifikat B izdat od Ministarstva posle pohađanja obuke, kao i da su autoservisi upisani u Evidenciju Ministarstva zaštite životne sredine.

„Za prodavce kontrolisanih gasova Uredbe su predvidele da ih mogu prodavati samo pravnim licima i preduzetnicima koji su upisani u Evidenciju Ministarstva i koji imaju potrebne licence (Sertifikat B)“, navelo je Udruženje u saopštenju.

Ipak, kako su dodali, o tome ni servisere ni prodavce niko nije obavestio od kada su donete Uredbe.

Serviseri nisu o tome dobili informacije ni od Ministarstva ni inspekcija, a u medijima se nije govorilo o tome.

Tokom 2022. godine, Udruženje je dobilo informaciju od Tehničkih škola da se u okviru UNIDO projekta u nekoliko škola može pesplatno proći obuka za sticanje Sertifikata B.

„Ponuđeno nam je 150 mesta, a mi smo nadalje ovu informaciju preneli članstvu. Stotinak kolega je tada prošlo obuku na četiri lokacije u školama u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a koje su iz donacija dobile neophodnu tehničku opremu za sprovođenje obuke“, naveli su iz Udruženja servisi Srbije.

Kako su dodali, kada se taj projekat završio, „više niko nije spominjao Sertifikat B“, a tokom 2023. godine su kontaktirali sve ove škole u želji da omoguće obuku članovima Udruženja.

Osim u Tehničkoj školi na Novom Beogradu, u svim ostalim školama dali su im informaciju da obuke više ne održavaju. Tako su iz Udruženja upućeni na jednu privatnu firmu u Kaću koja je u tom momentu jedina imala dozvolu da sprovodi obuke.

„Tokom 2023. kolege iz različitih delova Srbije počele su da nas obaveštavaju o izuzetno strogim inspekcijskim kontrolama, često i u pratnji policije sa nalozima za pretres, a povodom Sertifikata B i opasnog otpada. Uvidevši ozbiljnost situacije, Udruženje se obratilo Ministarstvu za zaštitu životne sredine u želji da ukažemo na stanje na terenu i da se sastanemo, razgovaramo o svemu ovome i zajednički nađemo rešenja da omogućimo primenu zakona. Nažalost, naši pozivi i dopisi ostali su bez odgovora“, navelo je Udruženje u saopštenju.

Kako su kazali, ovih dana su kontrole pojačane a po prvi put su i prodavci kontrolisanih gasova dobili obaveštenje od Ministarstva da ih ne smeju prodavati fizičkim licima, već samo onima koji su upisani u Evidenciju Ministarstva i imaju potrebne licence.

„Paralelno sa tim, veliki broj kolega obavestio nas je da nisu uspeli da dobiju Sertifikat B, niti da se upišu u Evidenciju Ministarstva u zakonski predviđenom roku. Jedan broj kolega se javio da su dobili Sertifikat B, ali da ih nema u registru na sajtu Ministarstva. U opštem metežu koji je nastao, mnogi serviseri odlučili su da jednostavno prestanu da servisiraju klime, pred početak sezone kada će nam svima biti neophodne u vozilima, dok se ne steknu uslovi da se time bave“, dodali su oni.

Prvi put primljeni na sastanak

Predstavnici Udruženja autoservisi Srbije po prvi put su 10. aprila primljeni na sastanak u Ministarstvu zaštite životne sredine. Na sastanku su predstavnicima Sektora za vazduh i ozonski omotač ukazali da je i dalje najveći problem nepoznavanja zakonske regulative i nedostatak mehanizama za informisanje svih u lancu o zakonskim obavezama.

POred toga ukazali su i na neažurnost spiskova na sajtu Ministarstva i sporo izdavanje sertifikata za one koji su prošli obuke, ali i dodali da je još veći problem to što je obuku oguće proći samo na dve lokacije (Kać i Beograd).

„Prema našim procenama, obuku treba da prođe oko 15.000 ljudi koji se bave servisiranjem klima, u ovom momentu na sajtu Minstarstva registrovano je manje od 80 servisera vozila i ni jedan autoservis. Nedopustivo mali broj centara za obuku za nešto što je naša zakonska obaveza otežava nam proces sticanja Sertifikata B i upisa u Evidenciju. Prvi naredni termini za obuke su tek sredinom maja, a prema dosadašnjem iskustvu sa izdavanjem Sertifikata B od strane Ministarstva, nećemo biti u prilici da radimo u skladu sa zakonom do kraja letnje sezone, a verovatno i mnogo duže“, istakla je menadžerka UAS-a Aleksandra Đurišić.

Predlozi koje je Udruženje iznelo Ministarstvu zaštite životne sredine su:

– Otvaranje novih centara za obuku bez odlaganja

– Obustaviti inspekcijske kontrole i sankcionisanje, dok svi ne prođu obuke i upišu se u registar

– Dok se ne steknu uslovi da svi radimo u skladu sa zakonom, predlažemo da se kontrolisani gasovi prodaju isključivo pravnim licima i preduzetnicima koji su u procesu registracije i usklađivanja sa propisima

– Hitni zajednički sastanci sa svim sektorima Ministarstva za zaštitu životne sredine kako bis govorili o ovom i brojnim problemima sa upravljanjem opasnim otpadom koji će ponovo postati aktuelni na jesen