loader image

AUTOSERVISI PRESTAJU DA SERVISIRAJU KLIME NA VOZILIMA – ŠTA JE RAZLOG

AUTOSERVISI PRESTAJU DA SERVISIRAJU KLIME NA VOZILIMA – ŠTA JE RAZLOG

Serviseri klima na motornim vozilima ovih dana masovno sklanjaju klima stanice iz svojih autoservisa i prestaju da pružaju uslugu servisiranja klima. Razlozi zbog kojih se odlučuju na ovako radikalan potez na početku sezone, kada vožnja bez klime u vozilima postaje nezamisliva, su brojni.

Udruženje autoservisi Srbije (UAS), jedino srpsko strukovno udruženje servisera vozila koje okuplja preko 600 radionica iz cele zemlje, obraća se ovim povodom medijima, svim vozačima i donosiocima odluka, kako bismo najpre pojasnili trenutnu situaciju, ali i apelovali na nadležne da zajednički pronađemo rešenje.

U Srbiji je 2016. godine doneto nekoliko Uredbi koje se odnose na zaštitu vazduha i ozonskog omotača, između ostalih i Uredba o sertifikaciji lica koja obaljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte. Za nas servisere klima sistema za motornim vozilima ove Uredbe su, ukratko, predvidele da moramo imati zaposlena lica koja su prošla obuku za rukovanje kontrolisanim gasovima i poseduju Sertifikat B izdat od Ministarstva posle pohađanja obuke, kao i da su naši autoservisi upisani u Evidenciju Ministarstva zaštite životne sredine. Za prodavce kontrolisanih gasova Uredbe su predvidele da ih mogu prodavati samo pravnim licima i preduzetnicima koji su upisani u Evidenciju Ministarstva i koji imaju potrebne licence (Sertifikat B).

Ipak, ni nas servisere, a ni prodavce, niko o tome nije obavestio. Serviseri nisu dobili informacije od Ministarstva, od inspekcija, u medijima se nije govorilo o tome. 2022. godine Udruženje servisera dobilo je informaciju od Tehničkih škola da se u okviru UNIDO projekta u nekoliko tehničkih škola može besplatno proći obuka za sticanje Sertifikata B, i da je to za nas zakonska obaveza. Ponuđeno nam je 150 mesta, a mi smo nadalje ovu informaciju preneli članstvu. Stotinak kolega je tada prošlo obuku na četiri lokacije u školama u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a koje su iz donacija dobile neophodnu tehničku opremu za sprovođenje obuke.

Kada se projekat završio, više niko nije spominjao Sertifikat B. Tokom 2023. godine kontaktirali smo sve ove škole u želji da omogućimo obuku našim članovima. Osim u Tehničkoj školi na Novom Beogradu, u svim ostalim školama su nam rekli da se obuke više ne održavaju. Upućeni smo na jednu privatnu firmu u Kaću koja je u tom momentu jedina imala dozvolu da sprovodi obuke, a i sada je tako. Kako većina servisera u zemlji i dalje nije bila obaveštena o zakonskim obavezama, interesovanje za ove obuke bilo je malo i sporadično su se organizovale u Kaću, i u Tehničkoj školi Novi Beograd za članove našeg Udruženja.

Tokom 2023. kolege iz različitih delova Srbije počele su da nas obaveštavaju o izuzetno strogim inspekcijskim kontrolama, često i u pratnji policije sa nalozima za pretres, a povodom Sertifikata B i opasnog otpada. Uvidevši ozbiljnost situacije, Udruženje se obratilo Ministarstvu za zaštitu životne sredine u želji da ukažemo na stanje na terenu i da se sastanemo, razgovaramo o svemu ovome i zajednički nađemo rešenja da omogućimo primenu zakona. Nažalost, naši pozivi i dopisi ostali su bez odgovora.

Ovih dana kontrole su pojačane, a po prvi put i prodavci kontrolisanih gasova dobili su obaveštenje od Ministarstva da ih ne smeju prodavati fizičkim licima, već samo onima koji su upisani u Evidenciju Ministarstva i imaju potrebne licence. Paralelno sa tim, veliki broj kolega obavestio nas je da nisu uspeli da dobiju Sertifikat B, niti da se upišu u Evidenciju Ministarstva u zakonski predviđenom roku. Jedan broj kolega se javio da su dobili Sertifikat B, ali da ih nema u registru na sajtu Ministarstva. U opštem metežu koji je nastao, mnogi serviseri odlučili su da jednostavno prestanu da servisiraju klime, pred početak sezone kada će nam svima biti neophodne u vozilima, dok se ne steknu uslovi da se time bave.

Povodom svega ovoga predstavnici UAS-a po prvi put su primljeni na sastanak u Ministarstvu zaštite životne sredine u sredu, 10. aprila 2024. .

„Na sastanku smo damama iz Sektora za vazduh i ozonski omotač ukazali da je i dalje najveći problem nepoznavanja zakonske regulative i nedostatak mehanizama za informisanje svih u lancu o zakonskim obavezama. Ukazali smo i na neažurnost spiskova na sajtu Ministarstva i sporo izdavanje samih Sertifikata za one koji su prošli obuke. Još veći problem je što je u Srbiji obuku moguće proći na samo dve lokacije (Kać i Beograd). Prema našim procenama, obuku treba da prođe oko 15000 ljudi koji se bave servisiranjem klima, u ovom momentu na sajtu Minstarstva registrovano je manje od 80 servisera vozila i ni jedan autoservis. Nedopustivo mali broj centara za obuku za nešto što je naša zakonska obaveza otežava nam proces sticanja Sertifikata B i upisa u Evidenciju. Prvi naredni termini za obuke su tek sredinom maja, a prema dosadašnjem iskustvu sa izdavanjem Sertifikata B od strane Ministarstva, nećemo biti u prilici da radimo u skladu sa zakonom do kraja letnje sezone, a verovatno i mnogo duže“, ističe Aleksandra Đurišić, menadžerka UAS-a.

Na sastanku u Ministarstvu predstavnici Udruženja su ukazali na trenutno stanje i dali predloge kako bi moglo da se prevaziđe.

„Trenutno mnogi serviseri obustavljaju servis klima u strahu od inspekcija i policije, ali i zbog nemogućnosti da kupe kontrolisane gasove. Ovo već utiče, a tek će uticati na vozače i uslove vožnje u letnjim mesecima. Trenutnu korist od svega ovoga imaju samo servisi koji rade na crno i oni koji na crno prodaju kontrolisane supstance. Ni jedne ni druge niko ne kontroliše, a u ovoj opštoj zbrci i jedni i drugi vide priliku. Nažalost, nedostatak kontrole nelegalnih servisa motiviše i legalne da odjavljuju svoje radionice.

Rekli smo na sastanku, a koristimo i ovu priliku da kažemo, da želimo da budemo partneri Ministarstvu u rešavanju ove situacije. Ključ je u njihovim rukama, a mi ćemo učiniti sve da ih podržimo da se ovo stanje prevaziđe, i to ne samo deklarativno, nego na svaki mogući način na koji kao strukovno Udruženje možemo.

Naši predlozi su sledeći:

– Otvaranje novih centara za obuku bez odlaganja. Na našu inicijativu još u januaru su podnete dve prijave Ministarstvu da se otvore trening centri u Nišu i Beogradu, ali za sada niko od njih nije dobio odgovore. Takođe, neophodno je omogućiti obuke u školama koje su ih do sada sprovodile;

– Obustaviti inspekcijske kontrole i sankcionisanje, dok svi ne prođu obuke i upišu se u registar. Dotle predlažemo preventivno delovanje inspekcija kako bismo zajedničkim radom informisali servisere o obavezama;

– Dok se ne steknu uslovi da svi radimo u skladu sa zakonom, predlažemo da se kontrolisani gasovi prodaju isključivo pravnim licima i preduzetnicima koji su u procesu registracije i usklađivanja sa propisima;

– Tražimo hitne zajedničke sastanke sa svim sektorima Ministarstva za zaštitu životne sredine kako bismo govorili o ovom i brojnim problemima sa upravljanjem opasnim otpadom koji će ponovo postati aktuelni na jesen.”

Nadamo se da će oni koji odlučuju razumeti ozbiljnost situacije i da ćemo brzo doći do održivih rešenja. Za kraj, ali možda i najvažnije, želimo da se izvinimo korisnicima usluga naših autoservisa. Dugo smo upozoravali na ovu mogućnost, nažalost, desila se. Zamolićemo za podršku i razumevanje vozača za ove vanredne okolnosti u kojima smo se našli, uz nadu da ćemo brzo u saradnji sa Ministarstvom naći način da nastavimo da radimo svoj posao.