loader image

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je Udruženje Autoservisi Srbije potpisalo Ugovor o konsultantskim uslugama sa firmom EKO KONSALTING PLUS Novi Sad.

Prema ovom Ugovoru, članovi Udruženja Autoservisi Srbije imaju BESPLATNO sledeće usluge:

 • Tumačenje Zakonske regulative iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Otvaranje naloga na sajtu Agencije za zaštitu životnu sredine;
 • Vođenje dnevnih evidencija o otpadu na propisanim obrascima – DEO1;
 • Najavu kretanja opasnog otpada na sajtu Agencije za zaštitu životnu sredine uz prethodnu konsultaciju sa operaterom i članom Udruženja;
 • Izradu godišnjih izveštaja o otpadu GIO1 na sajtu Agencije za zaštitu životnu sredine;
 • Izradu Plana upravljanja otpadom bez odlaska na teren kod člana Udruženja;
 • Konsultacije putem telefona i e-mail-a u vezi klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i privremenog skladištenja otpada;
 • Izradu nalepnica za obeležavanje otpada i magacina otpada;
 • Podnošenje zahteva za izradu izeštaja o ispitivanju otpada kod ovlašćene laboratorije (izveštaj plaća član Udruženja);
 • Pomoć u pronalaženju laboratorije za izradu izveštaja;
 • Pomoć u pronalaženju operatera za predaju neopasnog i opasnog otpada (operateru član Udruženja plaća određenu naknadu za preuzimanje);
 • Zastupanje članova Udruženja u najavljenom inspekcijskom nadzoru uz nadoknadu za putne troškove;
 • Obuka članova Udruženja o upravljanju otpadom uz nadoknadu za putne troškove.

Za servisere članove UASS-a od sada će na raspolaganju biti Maja Bečelić, a sa njom možete komunicirati na dva načina i to:

Putem broja: 062 12 50 150

Putem e-mail adrese: ekokonsaltingplus@gmail.com

Šta predviđa Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o upravljanju otpadom i šta svaki autoservis koji generiše opasan otpad mora imati?

Svaki autoservis mora da:

1) Poseduje Plan upravljanja otpadom;

2) Poseduje izveštaje za ispitivanje za svaku vrstu otpada posebno;

ČLANOVI UDRUŽENJA IMAJU POVLAŠĆENU CENU IZRADE IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU KOD LABORATORIJE ANAHEM (13000+PDV/UZORAK). 

VIŠE DETALJA O TOME I PRIJAVE ZA UZORKOVANJE PO POVLAŠĆENOJ CENI POTRAŽITE U ODVOJENOM TEKSTU: 

KARAKTERIZACIJA OTPADA – PRIJAVE

3) Skladišti otpad u posebne posude ili ambalaže;

4) Vodi dnevnu evidenciju o otpadu;

5) Radi godišnji izveštaj o otpadu;

6) Redovno predaje otpad ovlašćenom operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom;

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Ako proizvodite više od 200kg opasnog otpada na godišnjem nivou, potrebno je da imate Plan upravljanja otpadom. To je dokument koji je Zakon o upravljanju optadom propisao. On predstavlja uputsvo kako treba da radite sa otpadom na vašoj lokaciji

ČLANOVI KOJI NEMAJU PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Potrebno je da se javite novoj agenciji, najbolje putem mejla ekokonsaltingplus@gmail.com, navedete da ste član UASS-a i zatražite da vam se pošalje spisak informacije koje treba da dostavite kako bi bio izrađen plan za vaš servis.

IZVEŠTAJ ZA ISPITIVANJE ZA SVAKU VRSTU OTPADA POSEBNO

Skoro celokupan otpad koji nastaje u servisima spada u grupu opasnih otpada, jer su štetni po zdravlje ljudi i životnu sredinu. To je pre svega otpadno motorno ulje, antifriz, zauljene krpe i apsorbenti, filteri, akumulatori i drugi otpad.

Sav otpad mora da se skladišti u posebnoj ambalaži i da se vodi evidencija o količini. Kako bi operateri mogli da preuzmu otpad od Vas, morate da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada, i to za svaku vrstu otpada posebno. To je izveštaj koji se radi jednom u ovlašćenoj laboratoriji i koji je trajan dokument. Znači, jednom ga izrađujete i sa njim možete da predajete otpad preko papira – po zakonu.

Cena ispitivanja otpada za članove UAS-a je trenutno najpovoljnija na tržištu i iznosi 13000 +pdv po jendom uzorku. 

Ukoliko želite da ispitate otpad, javite se menadžerima udruženja.  

BESPLATNO PREUZIMANJE OTPADNOG ULJA – AVISTA OIL

Zbog gubitka izvozne dozvole i poteškoća sa skladištenjem kompanija Avista oil u ovom momentu ne preuzima besplatno ulje od članova (oktobar 2023.)

Udruženje Autoservisi Srbije ima Ugovor o besplatnom preuzimanju otpadnog ulja sa kompanijom Avista oil koja je ovlašćeni operater.

Kada vam labaratorija uzorkuje ulje i dobijete izveštaj o ispitivanju, potrebno je da ga pošaljete na mail adresu: nebojsa.tomasevic@avista-oil.rs

U telu maila treba napisati koje količine imate za predaju na godišnjem nivou (okvirno). S obzirom da na izveštaju stoji PIB vaše firme, u Avisti će popuniti Ugovor i vratiti vam nazad.

Imali smo primedbe od kompanije Avista oil da su serviseri prijavljivali određene količine ulja, a da su inspekcije na terenu zaticale drugačije stanje. Za to neslaganje traže objašnjenje od Aviste.

Apelujemo na kolege da predaju sve otpadno ulje, kako ne bismo ugrozili saradnju sa Avistom i kako bi predaja ulja i ubuduće bila besplatna za članove.

Kontakt Nebojše je: 063/10-25-081, možete mu se javiti za sve nedoumice.

PREDAJA OSTALOG OPASNOG OTPADA

Konsultujte agenciju Eko konsalting koja će vas posavetovati ko su operateri koji preuzimaju opasan otpad u vašem kraju. Kako smo više puta naveli, konsultujte kolege iz vaših mesta i dogovorite se o zajedničkoj predaji oasnog otpada JEDNOM OPERATERU. To je za sada jedini način da smanjimo troškove odnošenja opasnog otpada.

SKLADIŠTENJE OTPADA NA LOKACIJI

Sav otpad koji se generiše u vašem servisu mora biti posebno spakovan i skladišten, a u skladu sa PLANOM UPRAVLJANJA opasnim otpadom. Mora biti vidno obeležen i mora da se vodi evidencija o količinama.

Ukoliko imate nedoumice u vezi skladištenja i pakovanja opasnog otpada, konsultacije o ovoj temi su BESPLATNE, pitajte Maju sve što vas zanima.

DNEVNA I MESEČNA EVIDENCIJA O OTPADU

Za sav otpad koji se stvara mora da se vodi evidencija. U svakom momentu treba da imate pisani trag, odnosno da vam se slaže fizičko stanje otpada sa količinom koja je upisana u svesci ili na računaru. Ovo je bitno za inspekciju jer želi da zna koliko imate otpada, koliko dugo Vam stoji na stanju itd.

Agencija sa kojom imamo saradnju BESPLATNO će voditi evidenciju. Stupite sa Majom u kontakt i dogovorite se o dinamici slanja izveštaja o stanju količina opasnog otpada u vašem servisu.

ekokonsaltingplus@gmail.com

Ona će besplatno za vas voditi tabele, ujedno će besplatno otvoriti nalog za vaš auto servis kod Agencije za zaštitu životne sredine ukoliko ga niste otvorili. Takođe, besplatno će predavati agenciji godišnje izveštaje za vaš servis.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU

Jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu, predaje se elektronski godišnji izveštaj o generisanim količinama otpada.

Potrebno je samo da pošaljete na mail ekokonsaltingplus@gmail.com

količine od 1.1. do 31.12. u ovom slučaju za 2022. godinu, i firma EKO Konsalting će izraditi godišnji izveštaj.

Za sve nedoumice i nejasnoće o ovoj temi obratite se Maji Bečelić putem nekog od kontakata niže svakog radnog dana od 9-15 sati.

Maja Bečelić

0621250150

ekokonsaltingplus@gmail.com