loader image

Trio motors: Sve o dualnom obrazovanju na jednom mestu

Trio motors: Sve o dualnom obrazovanju na jednom mestu

🛠️Kompanija Trio motors je od 2020. godine otpočela proces ulaska u sistem dualnog obrazovanja.
📽️Pripremili su za učenike i kolege ovaj korisni video kako bi bliže pojasnili program🎓🔩 dualnog obrazovanja i podstakli i druge da uzmu učešće.
Hvala kolegama iz Novog Sada što svojim primerom svakoga dana iznova pokazuju šta znači biti odgovoran prema poslu, kolegama, Srbiji i generacijama koje dolaze!

Sve korisne informacije o učešću u programu dualnog obrazovanju iz sopstvenog trogodišnjeg iskustva potrežite u videu ispod.