loader image

Serviseri predložili minimalnu cenu radnog sata od 1. maja

Serviseri predložili minimalnu cenu radnog sata od 1. maja

Beograd, 22.4.2023. – Na Beogradskom sajmu održana je redovna godišnja Skupština Udruženja Autoservisi Srbije, jedinog strukovnog udruženja autoservisera u našoj zemlji. Na Skupštini je predloženo da minimalna cena radnog sata na teritoriji Republike Srbije bude 3000 dinara. Ovu preporuku članovi Udruženja poštovaće od 1. maja 2023.

Serviseri takođe preporučuju da minimalna cena punjenja klima gasom R134a bude 3500 dinara.

Na početku Skupštine serviserima se obratio Predrag Gordić, predsednik Udruženja, podsećajući prisutne na važnost udruživanja i same struke.

„Udruženje je samo alat koji uz našu brojnost i ideje svakoga od nas treba da pomogne da uredimo branšu. Ono što nas vodi od osnivanja je vera u bolju Srbiju i bolje sutra za sve nas koji se bavimo ovim poslom. Svi želimo da naša zemlja bude lepa, zdrava i uređena. Ona može biti takva samo ako smo i mi takvi“, poručio je Gordić okupljenim serviserima.

Posle iznošenja izveštaja o radu i finansijskog izveštaja, usledila je diskusija o najvećim izazovima sa kojima se serviseri suočavaju. Nedostatak kvalifikovanih kadrova, postojanje nelojalne konkurencije na koju država i inspekcije ne reaguju adekvatno, nedovoljno vrednovanje sopstvenog znanja među samim serviserima, samo su neke od tema koje muče servisere.

DECA BEŽE OD ZANATA, NEMA ODGOVORA ŠKOLSKOG SISTEMA NA PROMENE U INDUSTRIJI

Skupština je konstatovala da interesovanje za bavljenjem serviserskim pozivom nikada nije bilo manje. Ako se tome doda činjenica da deca još uvek uče na primerima i iz udžbenika iz 90ih godina prošlog veka, opravdano je pitanje koje serviseri postavljaju – da li će imati ko da ih zameni?

„Kod Agencije za kvalifikacije upravo je naša inicijativa da se u obrazovanje uvede profil Tehničar mehatronike vozila po modelu dualnog obrazovanja. Naš posao odavno nije samo automehanika. Serviser mora da poznaje dijagnostiku, elektriku, elektroniku, softvere, programiranje i kodiranje. U našoj zemlji ne postoji smer koji može da iznedri takvog servisera. Spadamo u retke u Evropi koji nemaju ovakav profil. Već dugo ukazujemo na ovaj problem i nadamo se da će ga prepoznati i oni koji odlučuju“, istakla je Aleksandra Đurišić, predstedavajuća Skupštine.

NELOJALNA KONKURENCIJA: URUŠAVA STRUKU, A NEVIDLJIVA ZA INSPEKCIJE

Sledeći problem koji serviseri ističu je da veliki broj servisa u Srbiji posluje neprijavljeno. Đurišić je obrazložila trenutno stanje.

„Posalali smo na desetine dopisa o ovoj temi na adrese nadležnih. Odgovor je da nemaju podatak da postoji toliko nelegalnih servisa. Traže od nas servisera da prijavljujemo kolege koje rade nelegalno. Ipak, saglasni smo da to ne sme biti naš posao. Mi ćemo nastaviti da ukazujemo na ovaj problem. Neverovatno je da država ne reaguje, s obzirom da je poslovanje tolikog broja nelegalnih servisa ogroman gubitak za samu državnu kasu. Iako degradiraju struku, ovi servisi su nevidljivi za inspekcije. Nemaju nikakvu odgovornost prema svojim klijentima, nemaju odgovornost prema državi. Niko ih ne pita gde završava opasan otpad iz njihovih servisa, kako se greju, kom operateru oni predaju otpad. Sa druge strane, pritisak na legalne servisere je sve veći. Takav tretman, nažalost, natera neke kolege da se pridruže
većini koja posluje nelegalno. Znaju da neće imati posledica“, istakla je Đurišić.

Serviseri su se usaglasili da će nastaviti da vrše pritisak na nadležne da se bave ovim pitanjem i dogovorili konkretne korake.

„Pozivaćemo inspekcije na sastanke dok se ne odazovu. Nastavićemo da insistiramo na razgovorima, ako želimo da uredimo našu branšu, ovo je prvo pitanje i to je posao države“, zaključeno je
u ovom delu sastanka.

CENA RADNOG SATA: PO PRVI PUT OD OSNIVANJA UDRUŽENJA SERVISERI PREPORUČILI MINIMALNU CENU RADNG SATA NA TERITORIJI SRBIJE

Iako su ulaganja u opremu i alate velika, odgovornost ogromna, posao sve složeniji, a interesovanje za zanatima nikad manje, serviseri su saglasni da ne cene dovoljno svoj rad.
Bogoljub Macura, član Upravnog odbora Udruženja, prezentovao je predlog cena pojedinih usluga prema kategoriji vozila i predlog norma časa za svaku od usluga. Ovaj predlog biće predmet daljih
debata, ali su serviseri po prvi put od osnivanja Udruženja prepuručili da minimalna cena radnog sata na teritoriji cele Srbije bude 3000 dinara. Članovi Udruženja će ovu preporuku poštovati od 1. maja
2023. godine.

„Kalkulacijom troškova života, obaveza prema državi i zaposlenima, velikih troškova za odlaganje neopasnog i opasnog otpada, preporuka Udruženja Autoservisi Srbije je da minimalna cena radnog
sata na teritoriji Republike Srbije treba da bude 3000 dinara“, istakao je Macura.

Upravni odbor udruženja je takođe preporučio da minimalna cena za punjenje klima gasom R134a na teritoriji Srbije bude 3500 dinara.

Na kraju sednice podeljene su zahvalnice prijateljima i donatorima Udruženja.