loader image

Serviseri gostovali na Skupštini Zajednice mašinskih škola

Serviseri gostovali na Skupštini Zajednice mašinskih škola

Kopaonik, 1. jul 2022.  – Na Kopaoniku je održana redovna XXIII sednica Skupštine Zajednice mašinskih škola Republike Srbije (ZMŠ), a u drugom delu ove sednice prisutnima se obratio Dejan Ivanić, član Upravnog odbora Udruženja Auto servisi Srbije (UASS). Ivanić se u ime UASS-a obratio predstavnicima mašinskih škola iz cele Srbije, a tema njegovog obraćanja bila je prva zajednička kampanja ova dva strukovna udruženja i perspektive njihove buduće saradnje.

Podsećamo, UASS i ZMŠ su ovog proleća po prvi put zajednički otpočeli kampanju promocije majstorskog poziva sa željom da ukažu na nedostatak kvalifikovanih zanatlija svih profila, ali i poteškoće sa kojima su se susreli mali servisi prilikom pokušavanja primene novog Zakona o dualnom obrazovanju. Još jedan problem na koji su ova dva udruženja želela da ukažu je gašenje odeljenja u mašinskim školama, ali i sporo reagovanje školskog sistema na promene u auto industriji.

U prvom delu prezentacije Ivanić je kratko predstavio UASS.

“Od osnivanja Udruženja 2014. godine pa do danas, podrška školskom sistemu je jedan od osnovnih ciljeva UASS-a. Svesni smo nedostatka kvalifikovanih zanatlija i činjenice da deca koja izlaze iz škola sve manje znaju, kao i da je sve manje interesovanje među đacima za zanate. Smatramo svojom obavezom da promovišemo zanat, da podržimo đake koji žele da se bave ovim poslom i da učinimo sve što možemo da podržimo školski sistem i učestvujemo na što kvalitetniji način u trenažnom procesu dece”, istakao je Ivanić.

Dejan Ivanić prezentuje zajedničku kampanju UASS-a i ZMŠ-a

Prvi zajednički korak bila je kampanja među osnovcima. Cilj akcije je bio da se đaci motivišu da upisuju mašinske i tehničke škole, ali i da se utiče na percepciju zanata kod roditelja koji često odvraćaju decu od bavljenja zanatima. Kampanjom je komunicirano da nije sramota baviti se zanatom, da je to časno i pošteno zanimanje, da dobri majstori zarađuju koliko i bankari ili zaposleni u IT sektoru, da na birou za nezaposlene nema majstora i da smo već dugo u deficitu sa zanatlijama, što se bitno odrazilo na njihova primanja. Takođe, istaknuto je da je dobro što je donet Zakon o dualnom obrazovanju jer je njime po prvi put uređena ta oblast, ali da je sam Zakon napravljen po meri velikih kompanija koje imaju resurse da ispune sve zakonske odredbe i ispoštuju brojne administrativne zahteve koje Zakon predviđa. Mali servisi sa nekoliko zaposlenih nemaju kapacitet da se uključe u program dualnog obrazovanja jer Zakon predviđa licencirane instruktore koji prate trenažni proces, što je za većinu malih radionica trošak koji ne mogu da pokriju. Iz tog razloga gotovo da nema auto servisa koji učestvuju u dualnom obrazovanju, pa su samim tim i đaci uskraćeni za praksu u servisima gde se najbolje “peče zanat”.

U toku trajanja kampanje predstavnici oba Udruženja obilazili su osnovce i govorili o benefitima bavljenja zanatom, a preko 230 škola obeleženo je posterima kojima su đaci pozivani da upisuju mašinske i tehničke škole. Članovi UASS-a ponudili su plaćenu praksu, alate, opremu i besplatne obuke za đake koji su spremni da uče zanat. Ambasador kampanje bio je Nikola Jovanović kojeg je javnost upoznala kao najmlađeg servisera pre nekoliko godina. Poster sa Nikolinim likom i porukom vršnjacima da upisuju mašinske i tehničke škole izazvao je veliko interesovanje kako osnovaca, tako i njihovih roditelja. Osim u školama, kampanja je vođena i putem medija i na društvenim mrežama.

“Mediji su pokazali zaista veliko interesovanje da prate ovu temu. O problemu nedostatka kvalifikovanih zanatlija i manjkavostima Zakona o dualnom obrazovanju govorilo se u gotovo svim nacionalnim medijima, a predstavnici UASS-a i ZMŠ-a gostovali su i na brojnim lokalnim TV stanicama. Ipak, ovo je samo prvi korak. Važno je da smo se povezali, važno je što smo ukazali na veliki problem, ali naš zadatak se tu ne završava. Sa predstavnicima Privredne komore Srbije i nadležnim ministarstvima moramo kroz konstruktivne razgovore doći do modela po kojem ćemo raditi na rešavanju trenutne situacije”, zaključio je Ivanić.