loader image

SAT: Ko ubija legalne i gura „crne“ klima servise?

SAT: Ko ubija legalne i gura „crne“ klima servise?

Izvor: Sat Media Group

Da li se „klima“ popravlja samo „na crno“?