loader image

Održana redovna Skupština Udruženja

Clanovi-UASS

Održana redovna Skupština Udruženja

5. mart 2022. , Beograd – Na Beogradskom sajmu, u prisustvu velikog broja članova, održana je redovna godišnja sednica Udruženja Auto Servisi Srbije (UASS). Sednicom je predsedavao Predrag Gordić, predsednik UASS-a. U prvom delu sednice jednoglasno su usvojeni zapisnik sa oprethodne sednice, izveštaj o radu Udruženja u prethodnoj godini, finansijski i zveštaj i budžet za 2022. godinu. Takođe, usvojene su izmene i dopune Statuta Udruženja i kodeks za članove. Na sednici su izabrani i članovi Nadzornog odbora koji su takođe izabrani jednoglasno. U Nadzornom odboru biće:

Izglasavanje članova Nadzornog odbora

Natalija Masters – Masters servis (Beograd)

Marko Dimitrijević – Auto Bane Group (Zaječar)

Aleksandar Lučić – Auto Centar Lučo (Čačak)

Po završetku prvog dela Skupštine otvorena je diskusija u kojoj se istaklo nekoliko tema i aktuelnih problema, a izneti su i predlozi u kom pravcu treba usmeriti aktivnosti Udruženja. Kao jedan od većih i gorućih problema u branši istaknut je nedostatak radne snage, ali i nezainteresovanost mladih generacija za struku. Članovi Udruženja su se saglasili da kao Udruženje moramo raditi na popularizaciji same branše, ali i na podsticanju onih koji se upravo školuju. Menadžeri Udruženja i Upravni odbor radiće na strategiji koja treba da doprinese rešavanju ovog problema.

U diskusiji se raspravljalo i o uticaju nelegalnih servisa na branšu, te veleprodaja koje sarađuju sa njima. Svi prisutni su se složili da jedino uz promociju Udruženja, naših vrednosti, ciljeva i strategije borbe možemo omasoviti članstvo, a sa jakim i brojnim članstvom i sama borba za ostvarenje ciljeva Udružejnja biće lakša i efikasnija.

Kraj sednice bio je namenjen za predstavljanje Prijatelja Udruženja sa kojima smo do sada ostvarili saradnju. Svoja izlaganja su imali:

Bilstein group (ECAP centar za obuku) – Jakov Peković

Lindstrom – Viktor Kurtevski

Vamal grupa – Predrag Šundović

Marinković Hoffman – Vlada Marinković i Dragan Simović

Neo tools – Milan Ružić i Mirko Rašić

Orbico Shell – Vanja Borić i Vladimir Zorić