loader image

Obaveštenja o naknadi za korišćenje javnih puteva na teritoriji Beograda stižu na adrese beogradskih servisa

JP "Putevi Beograda"

Obaveštenja o naknadi za korišćenje javnih puteva na teritoriji Beograda stižu na adrese beogradskih servisa

Obaveštavamo kolege sa teritorije Beograda da je JP „Putevi Beograda“ u cilju utvrđivanja iznosa naknade za korišćenje javnog puta, a u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i sa Odlukom o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda, počelo da šalje obaveštenja sa izraženom površinom u m² koje obveznik naknade (auto servis) koristi za pristup objektu. U obaveštenju stoji da je JP „Putevi Beograda“ ovlastilo geodetsku agenciju koja je snimila teren i priključke na ulice i puteve na teritoriji grada Beograda i da je na osnovu tih podataka napravljenja baza sa informacijama o površinama koje se koriste.

Primer prilazne površine

Kolege koje dobiju ovo obaveštenje i imaju zamerke na podatke o površini koja se koristi za pristup objektu (u mnogim obaveštenjima stoji izražena daleko veća površina od one koja se realno koristi za pristup) dužne su da u roku od 8 dana od prijema obaveštenja pošalju primedbu sa relevantnim dokazima na adresu Žorža Klemansoa broj 19, Beograd, Sektoru za finansijske poslove i poslove praćenja naknada.

Podsećamo, članovi Udruženja Auto servisi Srbije imaju pravo na besplatno savetovanje sa advokatskom kancelarijom Avramović o pravnim pitanjima, tako da se javite menadžerima Udruženja ukoliko je potrebna pomoć oko ostvarivanja ovog prava ili kontakt advokatske kancelarije. Ukoliko želite da advokatska kancelarija Avramović za vaš auto servis piše primedbu na obaveštenje koje ste dobili, imaćete popust na tu uslugu u skladu sa dogovorom o saradnji sa ovom kancelarijom.

Za sve dodatno u vezi ove problematike menadžerke UASS-a biće na raspolaganju članovima.