loader image

Majstorska konvencija SEVER: Nove tehnologije traže dobro informisane majstore

Majstorska konvencija SEVER: Nove tehnologije traže dobro informisane majstore

Novi Sad, 15. septembar 2023. – Udruženje Autoservisi Srbije, jedino srpsko strukovno udruženje servisera vozila, po prvi put organizuje događaj Majstorska konvencija Sever (MajKon Sever). Događaj će se održati u okviru manifestacije Sajam saobraćaja koji će se održati 22. i 23. septembra na Novosadskom sajmu. Konvencija je namenjena legalnim serviserima vozila, a cilj događaja je bolje povezivanje radionica i podizanje informisanosti servisera o novinama i trendovima u autoindustriji, ali i o pitanjima ekologije, zakonske regulative, dualnog obrazovanja, dijagnostike, softvera. Poseban akcenat će biti na servisiranju električnih i hibridnih automobila te važnosti pravilne kalibracije ADAS sistema.

Serviseri vozila sučavaju se sa sve većim i bržim promenama koje se događaju u autoindustriji. S druge strane, sve je manje interesovanje za bavljenjem zanatima, a odgovora školskog sistema u oblasti servisiranja vozila nema. Zato u Udruženju servisera ističu da će u budućnosti biti organizovano mnogo regionalnih i nacionalnih skupova sa ciljem da se otvoreno govori o problemima struke, ali i da se u njihovo rešavanje uključe svi činioci: država i resorna ministarstva, školski sistem, kompanije koje posluju u autoindustriji i sami serviseri vozila.

Na skupu će biti izloženo trenutno jedino visokonaponsko vozilo u našoj zemlji koje služi za edukaciju servisera. Jakov Peković, tehnički trener ECAP trening centra, ističe važnost da serviseri budu upućeni u sve segmente servisiranja ove vrste vozila.

Jakov Peković ECAP školski centar

Elektrifikacija vozila i sve veći broj hibridnih i električnih automobila u svetu, ali i na našim putevima, postavlja nove izazove i zahteve pred autoservise. Poznavanje principa rada ovih vozila, njihovih specifičnih sistema i komponenti, a naročito obučenost za bezbedan rad sa visokim naponom, je definitivno nova neminovnost svakog autoservisa koji planira unapred.

Konferencija udruženja Autoservisi Srbije je idealna prilika da ECAP trening centar podeli makar mali deo svog višegodišnjeg iskustva u radu sa visokonaponskim vozilima sa našim kolegama i da ih upozna sa osnovnim principima rada ovih vozila, njihovim funkcijama i specifičnim sistemima. Takođe želimo da ukažemo na važnost bezbednog rada sa visokonaponskim sistemima na vozilima.

Nadamo da ćemo u otvorenoj diskusiji sa kolegama moći da ukažemo na promene, izazove ali i nove mogućnosti koje dolaze sa pojavom većeg broja elektrifikovanih i visokonaponskih vozila“, ističe Peković.

Servisere očekuje i prezentacija Predraga Stojanovića (Turbo ideal/servis Motorkov) koja treba da odgovori na često pitanje servisera – zašto otkazuju turbopunjači.

Stojanović će govoriti o uzrocima kvara turbokompresora i njihovom otklanjanju. Poseban akcenat će biti na montaži turbokompresora i važnosti pravilnog puštanja u rad nakon montiranja na vozilu. Biće reči i o radu pratećih komponenti na vozilu (EGR) i kontroli diferencijalnog pritiska i dovoda goriva“, ističe Danijela Barać iz kompanije Turbo ideal.

Tema ADAS tehnologije kod nas je minimalno zastupljena, iako je već uveliko prisutna na našim prostorima. Vladimir Kapor iz kompanije OBD2 govoriće o ulozi i značaju ADAS sistema, a potom će na praktičnim primerima biti prikazan način kalibracije.

Kalibracija ADAS sistema

U poslednjih nekoliko godina usvojeni su značajni propisi koji uvode obavezu korišćenja ADAS opreme na novim vozilima kao bezbednosni element. Tako danas imamo nova vozila koja imaju ADAS opremu u svojoj standardnoj opremi i postaju deo svakodnevice.

Prema našim istraživanjima, među serviserima je veoma nizak nivo informisanosti o ADAS sistemima, pa samim tim i interesovanje za popravku i kalibracije. Kroz našu prezentaciju želimo da pružimo serviserima informacije o tome zbog čega je važan jedan ADAS sistem u savremenom vozilu, na koji način funkcioniše i kako se treba ophoditi prema problemima koji dolaze od elemenata ADAS sistema.

Takođe, kroz praktičan primer kalibracije, prezentovaćemo i rad opreme koju koristimo u našem servisu i nudimo našim budućim saradnicima.

Iskoristićemo priliku da upoznamo servisere o početku rada našeg novog sektora ADAS S.E.T. (Servis, Edukacija, Trening) koji će imati za cilj da pruži sve potrebne informacije, znanja, obuku i podršku svima koji budu želeli da se bave ADAS sistemima. Programi će biti prilagođeni svima, najpre serviserima, ali i učenicima, studentima, stručnim službama pri Vladi Republike Srbije koje se bave saobraćajem i bezbednošću saobraćaja“, kazao je Kapor povodom događaja.

Zoran Pucijašević iz kompanije Technolub govoriće o novim izazovima koje donosi razvoj tehnologije u autoindustriji, iz aspekta proizvođača ulja.

Razvoj tehnologija motora i sve veće učešće automobile na električni ili hibridni pogon je postavilo nove zadatke pred proizvođače motornih ulja. U tom smislu ENEOS je razvio novu liniju proizvoda X-PRIME koja svojom vrhunskom tehnlogijom zadovoljava, a čak i prevazilazi postavljene zahteve po API standardima ili standardima proizvođača automobila.

Osim standardnih zahteva i dodatne efikasnosti potrošnje goriva, potpuno nova generacija ulja obezbeđuje udobnu vožnju, prevenciju LSPI-ja, prevenciju habanja lanca i produžen interval zamene.

Razvoj sve softiciranijih vozila zahteva i sve komplikovaniji i konstantniji razvoj motornih i drugih ulja. To više ne predstavlja jednostavnu tehnologiju mešanja osnovnih komponenti za pravljenje motornih ulja, već zahteva vrlo visok stepen naučnog znanja i korišćenja novih tehnologija.

U tom smislu jako je bitno kontinuirano obrazovanje servisera koji su prva linija u preporuci odabira adekvatnih motornih ulja koja će na najbolji način zaštiti vozilo i produžiti njegov eksploatacioni vek“, napominje Pucijašević.

Rastko Pajić iz kompanije Regos predstaviće serviserima nove opcije softvera AutoTek.


AutoTek je kompletno softversko rešenje namenjeno autoservisima. Naš tim je posvećen razvoju novih funkcionalnosti koje ubrzavaju rad serviserima. Predstavićemo funkciju malog servisa, gde se odmah nakon čitanja saobraćajne dozvole prikazuje potrebno vreme za mali servis, spisak delova sa kataloškim brojevima, cene i dostupnost kod dobavljača. Dostupna je i slika lokacije filtera kabine, vrsta ulja i količina koja odgovara modelu vozila.

Svaki servis koji se ozbiljno i profesionalno bavi svojim poslom treba da doprinese razvoju svoje profesije uz podršku kolega. Udruženje je prepoznalo potrebe te okuplja kompanije koje su posvećene i koje mogu da daju doprinos razvoju svakog pojedinačnog servisa. Program AutoTek je prepoznat kao dobar partner i većina kolega iz udruženja svakodnevno koristi funkcionalnosti koje štede vreme i novac, ubrzavaju rad i olakšavaju procese“, kazao je Pajić povodom predstojećeg Sajma saobraćaja u Novom Sadu.

Iz Udruženja servisera ističu da se nadaju da će Novosadski sajam postati tradicionalno mesto okupljanja servisera, te da će ova manifestacija doprineti boljoj informisanosti servisera o aktuelnostima u autoindustriji i samoj branši.