loader image

Izmene Zakona o upravljanju otpadom

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Koje novine predviđa Zakon u pogledu delatnosti servisiranja vozila?

Uveden rok važenja izveštaja o kategorizaciji

– Dosadašnji Zakon o upravljanju otpadom je predviđao da izveštaj o kategorizaciji važi najmanje 5 (pet) godina ili neograničeno, ukoliko se nije menjala tehnologija nastanka opasnog otpada.

– Izmenama tog člana Zakona definisan je period važenja izveštaja o kategorizaciji. Izveštaj sada važi 5 godina, a po isteku tog perioda mora se izraditi novi kod ovlašćene laboratorije.

To u praksi znači da je svima koji su za svoje servise pribavljali izveštaje o kategorizaciji otpada tokom 2018. godine izveštaj istekao ili će isteći u 2023. godini, te da moraju pribaviti nove.

Otpad može da bude u magacinu maksimalno 36 meseci

– Stari Zakon je predviđao da otpad može biti najdruže godinu dana u magacinu za skladištenje.

Novi Zakon predviđa da otpad može da bude u magacinu maksimalno 36 meseci, nakon čega se mora predati ovlašćenom operateru sa kojim imate potpisan Ugovor o preuzimanju opasnog otpada.

Godišnji izveštaj se kao i do sada dostavlja svake godine (do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu), samo što deo o predaji otpada ostaje prazan, a stanje u magacinu se povećava.

To bi u praksi značilo da otpad koji vaš servis generiiše u manjoj količini (manje od 200kg godišnje) možete prikupljati duže (do 3 godine) i predavati ga ovlašćenom operateru.

Izvoz otpada

Izmene zakona takođe predviđaju da smo dužni da izvozimo otpad ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji operater koji ima dozvolu za preuzimanje i dalje upravljanje tom vrstom otpada. Konsultovali smo agenciju Eko Konsalting sa kojom imamo saradnju po pitanju ekologije. Iz agencije su poručili da u Srbiji postoje operateri za sve vrste otpada koji se generišu u autoservisima, a smatraju se opasnim otpadom. Ukoliko bude izmena u tom smislu, blagovremeno ćemo vas obavestiti.