loader image

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Od 1. 1. 2013. godine na snagu stupaju izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Naši prijatelji iz kompanije Regos, tvorci softvera Autotek, potpuno su spremni za ovu novinu. Program AutoTek rešava sve probleme vezane za e-fakturisanje, a glavna prednost za korisnike softvera je što će on omogućiti preuzimanje artikala iz e-fakture direktno u program. Time se štede sati koji se utroše u servisu za unos ovih podataka sa računa dobavljača.

Za sve nedoumice u vezi elektronskih faktura tehnička porška softvera AutoTek biće na raspolaganju putem sledećih brojeva telefona:

064 500 21 21

069 55 55 011

069 21 21 069

Glavne novine koje izmene Zakona donose:

  • obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura je u obavezi da koristi sistem elektronskih faktura u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.
  • ako primalac elektronske fakture koji je subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku do 15 dana od datum izdavanja, faktura se smatra prihvaćenom.
  • ako primalac elektronske fakture koji je subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku do 15 dana od datum izdavanja, biće ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata. Nakon toga, ako u roku od 5 dana ne prihvati ili ne odbije fakturu, ona se automatski smatra odbijenom.
Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju – sažeto.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju